XV Międzynarodowy Zimowy Kongres Drogowy - Gdańsk 2018

XV Międzynarodowy Zimowy Kongres Drogowy odbył się w Gdańsku w dniach 20-23 lutego 2018 roku, pod hasłem "Zapewnienie bezpiecznej i zrównoważonej zimowej obsługi drogowej".

XV Międzynarodowy Zimowy Kongres Drogowy - Gdańsk 2018 - PIARC

Kongres ten został zorganizowany w ścisłej współpracy pomiędzy Światowym Stowarzyszeniem Drogowym (PIARC), odpowiedzialnym za treść i realizację programu, a GDDKIA (Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad), odpowiedzialną za organizację merytoryczną tego Kongresu w imieniu Polski.

W Kongresie wzięło udział ponad 1000 uczestników z 42 krajów.

Wzięło w nim udział czterech ministrów transportu (z Polski, Japonii, Litwy i Czarnogóry) oraz wielu dyrektorów drógowych.

W programie znalazło się 139 prezentacji ustnych, 170 plakatów, 52 wystawców i 21 najlepszych kierowców pługów odśnieżnych na świecie, którzy wzięli udział w tradycyjnych już Mistrzostach Pługów Odśnieżnych.

Pogoda również odegrała pewną rolę podczas tego wydarzenia, ponieważ czyste niebo ustąpiło miejsca opadom śniegu do ostatniego dnia.

Ta strona przedstawia końcowe obrady Kongresu

Zawiera:

  • program kongresu, w tym program techniczny i program dla osób towarzyszących,
  • poszczególne artykuły wybrane przez komitety techniczne i grupy zadaniowe spośród otrzymanych abstraktów ,
  • kluczowe dokumenty


Patrick Malléjacq
Sekretarz Generalny
PIARC (World Road Association)