Aurora Borealis

Prezentacja platformy usług publicznych w Finlandii na potrzeby testów. 

  • 10 km oprzyrządowania na drodze E8 w Finlandii
  • Usługi w zakresie oprzyrządowania i informacji wspierające testowanie ITS, CAD i zarządzanie aktywami w ruchu drogowym
  • Otwarty ekosystem testowy stwarzający możliwości rozwoju technologii do pracy w każdych warunkach
  • Testerzy mogą korzystać z testowego ekosystemu bezpłatnie.


Więcej informacji: Wszystkie referaty i prezentacje z sesji - tylko w języku angielskim