CEDR Zimowy warsztat utrzymania dróg

Warsztaty zostały zorganizowane przez CEDR (Conference of European Directors of Roads).
Kluczowymi organizatorami były grupa robocza CEDR 3.4 Utrzymanie zimowe (CEDR Action plan 2017-2019).

Kraje uczestniczące: Słowenia (lider), Węgry, Niemcy, Austria, Włochy, Holandia, Polska, Finlandia i Hiszpania.

Wydarzenie nawiązywało do pierwszego udanego warsztatu, który odbył się w Warszawie w kwietniu 2016 roku.

Główne cele:

  • Wymiana najlepszych praktyk w zakresie zaspokajania potrzeb użytkowników w warunkach zimowych
  • Dostarczanie przykładów i rozwiązań dla właścicieli i zarządców infrastruktury drogowej w ich interakcji z różnymi kategoriami użytkowników dróg
  • Zapewnienie wartości dodanej dzięki współpracy z ekspertami PIARC
  • Zachęcanie innych grup roboczych CEDR oraz komitetów technicznych i grup zadaniowych PIARC do zacieśniania współpracy między tymi dwoma stowarzyszeniami


Więcej informacji: Wszystkie referaty i prezentacje z sesji - tylko w języku angielskim