Poszczególne artykuły

PIARC zorganizował międzynarodowe zaproszenie do składania indywidualnych referatów, tak jak w przypadku każdego międzynarodowego kongresu dróg zimowych. 

W celu wzbogacenia i poszerzenia zakresu prac komitetów technicznych i grup zadaniowych PIARC zaproszono do zgłaszania abstraktów na 8 konkretnych tematów. Proponowane artykuły zostały ocenione przez komitety techniczne i grupy zadaniowe PIARC za pomocą bardzo szczegółowego mechanizmu.

Lista tematów na Kongres Gdański w 2018 r.

  1. Sytuacje ekstremalne, katastrofy
  2. Zmiany klimatu i środowisko naturalne
  3. Informacje o pogodzie drogowej
  4. Użytkownicy dróg, bezpieczeństwo ruchu drogowego
  5. Zarządzanie i planowanie urzymania zimowego
  6. Sprzęt i produkty
  7. Obsługa zimowa na obszarach miejskich
  8. Tunele i mosty


Autorzy wybranych artykułów zostali zaproszeni do przeprowadzenia prezentacji na sesjach technicznych.
Ponadto do prezentacji na sesjach plakatowych zaproszono kilku innych autorów.

W większości przypadków poszczególne artykuły są dostępne tylko w języku angielskim.