Sprawozdanie z kongresu

Raport z Kongresu został przygotowany przez Didiera Giloppé (Francja), przewodniczącego Komitetu Technicznego B.2 Utrzymanie zimowe dla cyklu pracy PIARC 2016-2019.

Jest on oparty na wynikach różnych sesji i wydarzeń Kongresu i po raz pierwszy został opublikowany w magazynie PIARC Routes/Roads 377,w czerwcu 2018.

Więcej informacji: Sprawozdanie z kongresu - tylko w języku angielskim