Prezentacja PIARC

Prezentacja Światowe Stowarzyszenie Drogowe

PIARC (Światowe Stowarzyszenie Drogowe) jest stowarzyszeniem non-profit, niepolitycznym, założonym w 1909 roku po pierwszym Światowym Kongresie Drogowym, który odbył się w Paryżu w 1908 roku. Od 1970 roku stowarzyszenie ma status doradczy przy Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ.

Do chwili obecnej Stowarzyszenie zrzesza członków indywidualnych i grupowych ,władze regionalne w 144 krajach i 124 rządy członkowskie.

Działania PIARC są wspierane na poziomie krajowym przez Komitety Narodowe, które obecnie działają w 48 krajach.

Cele

Celem PIARC jest rozwijanie współpracy międzynarodowej i promowanie postępu w dziedzinie transportu drogowego i drogowego poprzez:

  • Bycie wiodącym międzynarodowym forum analizy i dyskusji na temat pełnego spektrum zagadnień transportowych związanych z drogami i powiązanym transportem;
  • Określanie, rozwijanie i upowszechnianie najlepszych praktyk oraz zapewnianie lepszego dostępu do informacji międzynarodowych;
  • Pełne uwzględnienie w swoich działaniach potrzeb krajów rozwijających się i krajów w okresie transformacji; oraz
  • Projektowanie, produkcja i promowanie skutecznych narzędzi do podejmowania decyzji w sprawach związanych z drogami i transportem.

Zdobywanie i przekazywanie wiedzy

Aby osiągnąć powyższe cele, World Road Association prowadzi następujące działania:

  1. Komitety techniczne: powołanie międzynarodowych komitetów technicznych lub grup zadaniowych, które zajmują się różnymi tematami związanymi z transportem drogowym i drogowym.
  2. Projekty specjalne: badania na tematy bieżące, zlecane na zewnątrz, w celu szybkiego reagowania na oczekiwania członków Stowarzyszenia
  3. Światowe Kongresy: organizacja co cztery lata Światowego Kongresu Drogowego i Międzynarodowego Zimowego Kongresu Drogowego.
  4. Seminaria międzynarodowe: organizacja międzynarodowych seminariów PIARC w celu rozwijania wymiany z krajami o niskich i średnich dochodach oraz rozpowszechniania informacji na temat działalności Stowarzyszenia w tych krajach.
  5. Publikacje: bezpłatna publikacja szerokiej gamy dokumentów dostępnych online w wirtualnej bibliotece strony internetowej oraz kwartalnik "Routes/Roads".

Więcej informacji: www.piarc.org