Sesje posterowe

Sesje posterowe odbywały się w wydzielonej przestrzeni w centrum hali wystawowej.

 1. T1: Sytuacje ekstremalne, katastrofy
 2. T2: Zmiany klimatu i środowisko naturalne
 3. T3: Informacje o pogodzie drogowej
 4. T4: Użytkownicy dróg i bezpieczeństwo ruchu drogowego
 5. T5: Zarządzanie i planowanie utrzymania zimowego
 6. T6: Sprzęt i produkty
 7. T7: Obsługa zimowa na obszarach miejskich
 8. T8: Tunele i mosty

Wszyscy autorzy przyjętych artykułów zostali zaproszeni do zaprezentowania posterów na Kongresie zgodnie z poniższym programem.
Oprócz prezentacji ustnych, 32 artykuły zostały zaprezentowane wyłącznie w formie posterów.

W większości przypadków poszczególne artykuły są dostępne tylko w języku angielskim.

T1: Sytuacje ekstremalne, katastrofy

 • LEE Haesun : Studium dotyczące wyboru tras przejazdu na wypadek katastrofy związanej z ciężkim śniegiem z wykorzystaniem algorytmu Dijkstra i analizy AHP w oparciu o GIS: studium przypadku dla prowincji Gangwon w Korei Południowej
 • BUIL Maria : Procedura dotycząca odchyleń w ruchu na autostradach AP7 i AP2

Dokumenty do pobrania - (.zip - 39 Mo)

T2: Zmiany klimatu i środowisko naturalne

 • DURICKOVIC Ivana : Badanie możliwości fitoremediacji soli drogowej

Dokumenty do pobrania - (.zip - 24 Mo)

T3: Informacje o pogodzie drogowej

 • ZHANG Xibin : Badania nad mechanizmem formowania lodu na nawierzchni asfaltowej i warunkami środowiskowymi
 • MARCHETTI Mario : Statystyki temologiczne: prognozowana podatność sieci na występowanie lodu
 • KREMER Vincent : Łączenie mapowania termicznego sieci drogowej i zarządzanie strumieniem ruchu
 • PSZCZOŁA Marek : Ocena i wykorzystanie danych o pogodzie na drodze do planowania zimowego utrzymania nawierzchni asfaltowych
 • JONSSON Jonas : Znaczenie kontroli jakości w odniesieniu do danych RWiS
 • STANIEK Marcin : Platforma s-milesys jako rozwiązanie wspierające zimowe utrzymanie dróg w inteligentnych miastach
 • TANAKA Yuzuru : Zimowe zarządzanie drogami w Sapporo poprzez monitorowanie i analizę ruchu drogowego i pogody w czasie rzeczywistym w skali miasta

Dokumenty do pobrania - (.zip - 185 Mo)

T4: Użytkownicy dróg i bezpieczeństwo ruchu drogowego

 • UCHIDA Takashi : Wysiłki na rzecz większego bezpieczeństwa i ochrony kierowców dzięki kontroli łańcuchów na opony na drodze ekspresowej Tokai Hokuriku
 • JELISEJEVS Boriss :  Projekt SmartE67: pilotażowe wdrożenie kompleksowych rozwiązań ITS dla bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym
 • KIEC Mariusz : Badanie wpływu zmiennych warunków pogodowych w okresie zimowym na zachowanie kierowców pojazdów
 • REZAEE ARJROODY Abdolreza : Badania w zakresie wpływu sezonu zimowego na popyt na transport towarów na irańskich drogach

Dokumenty do pobrania - (.zip - 161 Mo)

T5: Zarządzanie i planowanie utrzymania zimowego

 • GILOPPE Didier :
  Komitet lustrzany w zakresie zimowego utrzymania dróg we Fracji - rozpowszechnianie prac komitetu B2 
  Podręcznik danych o śniegu i lodzie wydana przez komitet zimowego utrzymania i jej przyszły rozwój
 • BERGNER Dave : Innowacje w zimwym utrzymaniu drogowym: Osiągnięcie zrównoważonego, wysoce efektywnego i wydajnego działania w ramach ograniczeń budżetowych
 • TAKAHASHI Hiroyuki : Rózne rozwiązania przyczyniające się do lepszego zarządzania ruchem pojazdów ciężarowych w sezonie zimowym na głównej drodze ekspresowej w Japonii
 • DAMKJAER Tine : Jak utrzymać jakość po outsourcingu

Dokumenty do pobrania - (.zip - 233 Mo)

T6: Sprzęt i produkty

 • NILSSEN Kine : Pomiar wydajności topnienia lodu. can air617 replace shrp h-25.1 i h-25.2?
 • MARCHETTI Mario : Punkt zamarzania środków przeciwoblodzeniowych i płynów przeciwoblodzeniowych do statków powietrznych w podejściu statystycznym
 • AOKI Masashige : Opracowanie chemicznej nawierzchni zapobiegającej zamarzaniu, która pozwala łatwe usunięcie śniegu z nawierzchni
 • TAMURA Nobuichi : Wspomaganie jazdy pojazdem wykorzystywanym do zimowego utrzymywania dróg przez lokalizację pojazdu GPS
 • SAITOH Kazuyuki : Informacje o działaniu tłumiącym zamarzanie hybrydowej nawierzchni uszostnionej
 • FONNESBECH Jens Kristian : Zaoszczędź milion euro w zimowym utrzymaniu dróg.
 • SAIDA Akira : Opracowanie metody szacowania tarcia i zimowego symulatora poprawy nawierzchni dróg (WiRIS)
 • MURAMATSU Tadahisa : Opracowanie systemu kontroli akumulacji śniegu na portalu i obsługa znaków wspornikowych
 • PERSSON Krister : Mobilne urządzenie do testowania urządzeń do rozsypywania soli
 • OHIRO Tomonori : Analiza wykonalności wykorzystania czujnika prędkości obrotowej prądu stałego zamontowanego w pojeździe jako salinometru
 • SANCHA NAVARRO Emilio Francisco : Hiszpania: trudny wybór i opracowanie przyjaznego dla środowiska sposobu topnienia lodu w celu walki ze śniegiem

Dokumenty do pobrania - (.zip - 648 Mo)

T7: Obsługa zimowa na obszarach miejskich

 • KHALIFA Abderrahmen : Jak energia pochodząca z ruchu drogowego przyczynia się do opóźnienia gromadzenia się śniegu na nawierzchniach

Dokumenty do pobrania - (.zip - 62 Mo)

T8: Tunele i mosty

 • VALENZUELA Matías A. : Doświadczenie w budowie mostów w Strefie Austral w Chile: przypadek Serrano Bridge

Dokumenty do pobrania - (.zip - 60 Mo)

Więcej zdjęć

https://www.flickr.com/photos/piarc/albums/72157688842215610