Polski Kongres Drogowy (Polish Road Congress)

Stulecie relacji Polski ze światowym środowiskiem drogowym oraz 90. rocznica pierwszego Polskiego Kongresu Drogowego były tematem seminarium historycznego, które odbyło się 23 lutego w Gdańsku.

Więcej informacji : Prezentacja Polskiego Kongresu Drogowego