Podręcznik danych o śniegu i lodzie

Podręcznik danych o śniegu i lodzie" (SIDB) informuje o doświadczeniach w zakresie zimowego utrzymania dróg z około 30 krajów. 

Narzędzie to zostało uruchomione na początku lat 2000. i jest aktualizowane co 4 lata podczas Międzynarodowego Zimowego Kongresu Drogowego. SIDB ma spójny format, z tą samą sekwencją rozdziałów zamieszczanych przez każdy kraj.

Niniejszy dokument zawiera przegląd praktyk w zakresie zimowej konserwacji w 28 krajach.

Został on przedstawiony podczas Kongresu, a następnie zaktualizowany.

Więcej informacji: Praktyk w zakresie zimowej konserwacji w 28 krajach - tylko w języku angielskim