T6-1 Materiały

Pan Frank Rizzardo
Kanada
Moderator

Pan Martin Thomson
Wielka Brytania
Testy porównawcze solanki i wstępnie zwilżonej soli w Szkocji

Pan Bjorn Kalman
Szwecja
Skuteczność połączenia soli przeciw zamarzaniu z solankami NaCI lub CaCI2 w celu kontroli tarcia na drogach

Pan Naoto Takahashi
Japonia
Ocena propionianu sodu jako alternatywnej substancji przeciwoblodzeniowej