T7-1 Wpływ tekstury nawierzchni na zapotrzebowanie na sól w przypadku utrzymywania dróg rowerowych w okresie zimowym

Pan Peter Nutz
Austria
Moderator

Pan Jarkko Pirinen
Finlandia
Zimowa obsługa głównych ścieżek rowerowych

Pani Anna Niska
Szwecja
„Sweep-salting" - metoda zimowego utrzymania ścieżek rowerowych

Pan Göran Blomqvist
Szwecja
Metody kontrolne oceny zimowego utrzymania ścieżek rowerowych, w tym monitorowanie procesów specyficznych dla dróg rowerowych

Pani Veronika Husa
Norwegia
Wpływ stanu nawierzchni ścieżek rowerowych na skuteczność zimowego utrzymania