T4-1 Charakterystyka ruchu drogowego w okresie zimowym

Dr Horst Hanke
Niemcy
Moderator

Pan Liang Sun
Chiny
Poprawa bezpieczeństwa transportu dzięki systemowi obsługi klienta

Pani Aleksandra Romanowska
Polska
Wpływ niekorzystnych warunków pogodowych zimą na potok ruchu

Pan Jacek Oskarbski
Polska
Wpływ warunków pogodowych na wydajność ruchu w obszarach zurbanizowanych