T5-1 Zimowa odporność i zrównoważona charakter

Pan Frédéric Razée
Belgia
Moderator

Pan Aki Aapaoja
Finlandia
Wpływ zintegrowanego utrzymania dróg zimą na odporność systemu transportowego

Pan Wilfrid Nixon
Stany Zjednoczone
Ocena zrównoważonego charakteru zimowej obsługi

Pan Tomas Ratkevičius
Litwa
Cechy poprawy utrzymania dróg zimą w kontekście zmian klimatycznych

Pan Kevin Campbell
Wielka Brytania
Wyższa odporność zimowa