T6-2 System wspomagająca zarządzanie sprzętem

Pan Friederich Zotter
Austria
Moderator

Pan Didier Giloppé
Francja
Sprzęt do utrzymania zimowego - kontrola maszyn rozrzucających

Pan Jyrki Paavilainen
Finlandia
Testy mobilnej maszyny do topienia śniegu w gęstym ruchu miejskim, Helsinki, Finlandia

Pan Yoshikazu Ito
Japonia
Próba wyjaśnienia skłonności do awarii maszyn usuwających śnieg oraz ilościowej oceny ich zużycia