T3-2 Detekcja

Pan Otto Kärki
Finlandia
Moderator

Pan Yang Chung Heon
Korea Południowa
Analiza zmian temperatury nawierzchni drogi na podstawie danych z zewnętrznego czujnika w pojeździe z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego

Pan Richard Devries
Stany Zjednoczone
Wdrożenie i wykorzystanie danych o pogodzie w środowisku miejskim i wiejskim

Dr Choi Kee Choo
Korea Południowa
Automatyczne wykrywanie warunków pogodowych na koreańskiej autostradzie za pomocą obrazów z kamer telewizji przemysłowej