T7-2 Utrzymanie ulic zimą

Pan Alan Chambers
Wielka Brytania
Moderator

Pan Jean Hanon
Francja
Zapewnienie bezpiecznego utrzymania zimą i zrównoważonego środowiska miejskiego

Pan Peter Nutz
Austria
Doświadczenie z zastosowaniem solanki w miastach

Pan Peter Nutz
Austria
Nietypowe utrzymanie zimowe w Wiedniu

Pan Mats Gustafsson
Szwecja
OptiDrifT - optymalzacja utrzymania ulic zimą i wiosną w celu poprawy jakości powietrza, dostępności i bezpieczeństwa