T4-2 Bezpieczeństwo pracy i szkoleni - zachowania użytkowników dróg

Pan Heimo Maier-Farkas
Austria
Moderator

Pani Émilie Godbout
Kanada-Québec
Dostarczenie użytkownikom dróg informacji w czasie rzeczywistym o warunkach drogowych zimą - najnowsze informacje

Pani Eva Liljegren
Szwecja
Poprawa bezpieczeństwa podczas zimowych prac konserwacyjnych w Szwecji

Dr Wilfrid Nixon
Stany Zjednoczone
Wykorzystanie nauk społecznych i behawioralnych w programie obsługi zimowej

Pani Cristina Zamorano
Hiszpania
Szkolenie dla drogowców z zakresu bezpieczeństwa drogowego w zimie