T5-2 Zimowa odporność i zrównoważona charakter

Pani Annelie Nylander
Szwecja
Moderator

Pan Marcin Koziejowski
Polska
Skuteczne utrzymanie dróg zimą rozpoczyna się na etapie projektowania

Pan Dan Eriksson
Szwecja
Ocena wyników testów wiedzy o utrzymaniu dróg zimą w Norwegii i Szwecji w latach 2014-2017

Pan Grzegorz Łutczyk
Polska
Adaptacja do zmian klimatu na drogach krajowych w Polsce: Identyfikowanie miejsc szczególnie narażonych na negatywne oddziaływania klimatyczne na istniejącej sieci dróg krajowych