T6-3 System wspomagająca zarządzanie sprzętem

Pan Luis Azcue Rodriguez
Hiszpania
Moderator

Pan Martynas Makaravičius
Litwa
Zarządzanie utrzymaniem zimowym i jego rozwój na Litwie

Pan Jens Kristian Fonnesbech
Dania
Wpływ turbulencji i wahań dozowania soli na drogach.

Pan Michel M. Eram
Dania
System zarządzania substancjami przeciwoblodzeniowymi (DIMS)