T7-3 Ulepszenie obsługi zimowej

Pan Peter Nutz
Austria
Moderator

Pan Laiho Esko
Finlandia
Promocja jazdy na rowerze zimą w Helsinkach dzięki lepszemu utrzymaniu zimowemu

Pan Laiho Esko
Finlandia
Wpływ tekstury nawierzchni na zapotrzebowanie na sól w przypadku utrzymywania dróg rowerowych w okresie zimowym

Pani Aurora Myhre Dupuy
Norwegia
Model wyznaczania wymaganej powierzchni na zaspy śnieżne - badanie parametrów zasp śnieżnych