T6-4 Nawierzchnie

Pan Jacek Alenowicz
Poland
Moderator

Pan Bruno Saintot
Francja
Drogi 5. generacji: korzyści i ograniczenia związane z materiałami zmiennofazowymi (PCM)

Pan Xavier Cocu
Belgia
Zachowanie w zimie eksperymentalnej porowatej i elastycznej na-wierzchni drogi oraz zalecenia dotyczące jej utrzymania zimą

Pan Shunsuke Tanaka
Japonia
Badanie efektywności wysokowydajnej mieszanki SMA opracowanej jako środek poprawiający jakość nawierzchni drogi zimą

Pan Junichi Haga
Japonia
Opracowanie cienkowarstwowej Panozoodpornej nawierzchni skonstruowanej metodą recyklingu na gorąco na miejscu