T3-4 Zarządzanie utrzymaniem

Pan Steven Lund
Stany Zjednoczone
Moderator

Pan Michael Kordon
Niemcy
System zarządzania utrzymaniem zimowym WDMS w Bawarii

Pani Odile Coudert
Francja
System krótkoterminowych alarmów dotyczących pogody na drogach

Pani Amanda Siems-Anderson
Stany Zjednoczone
Wykorzystanie systemu Pikalert® w programie pilotażowym Departamentu Transportu stanu Wyoming dotyczącym pojazdów połączonych

Pan Heimo Maier-Farkas
Austria
Wdrożenie dynamicznego zarządzania utrzymaniem zimowym z pomiarami w czasie rzeczywistym i prognozami krótkoterminowymi w wysokiej rozdzielczości