T5-4 Zimowa odporność i zrównoważona charakter

Pan Gabriel Guevara
Stany Zjednoczone
Moderator

Pan Jānis Kastanovskis
Lotwa
Zarządzanie utrzymaniem zimowym na Łotwie

Pan Luis Azcue Rodriguez

Hiszpania
Organizacja utrzymania zimowego hiszpańskiej sieci dróg krajowych

Pan Mariano Pombo

Argentyna
Krótki przegląd zimowego utrzymywania przejezdności dróg w Argentynie