T3-5 Zarządzanie utrzymaniem

Pan Otto Kärki
Finlandia
Moderator

Pan Horst Badelt
Niemcy
Metody testowe dla czujników drogowych stacji pogodowych

Pan Martin Thomson
Wielka Brytania
Transport Scotland i Vaisala - testy wskaźnika Idaho Storm Performance

Pan Makino Masatoshi
Japonia
Techniki wspierania procesu podejmowania decyzji w sprawie rozlokowania maszyn do usuwania śniegu i współpracy z sąsiednimi odcinkam przy usuwaniu śniegu

Pani Olga Gladysheva
Rosja
Planowanie zimowego utrzymania dróg z wykorzystaniem specjalnych drogowych map klimatycznych