T5-7 Nowe narzędzia, modele i metody

Pan Josef Neuhold
Austria
Moderator

Pan Juha Aijo
Finlandia
Instrukcja utrzymania zimowego dla Fińskiej Agencji Transportu

Pan Hirofumi Tsuchihashi
Japonia
Wyzwania związane z zarządzaniem nawierzchnią autostrad w zimie

Pan Norbert Wyrwich
Polska
Utrzymanie w oparciu o wskazania

Pani Émilie Godbout
Kanada -Québec
Opracowanie nowych narzędzi wspierających proces podejmowania decyzji i optymalizujących wykorzystanie środków przeciwoblodzeniowych w celu ograniczenia wpływu na środowisko