T5-6 Organizacja obsługi zimowej

Pan Paweł Sobiesiak
Polska
Moderator

Pani Carol Valentine
Wielka Brytania
Opracowanie opartego na dowodach przewodnika po najlepszych praktykach w Wielkiej Brytanii

Pan Ján Šedivý
Stowacja
Realizacja obsługi zimowej w przedsiębiorstwie państwowym zarządzającym autostradami na Słowacji

Pan Rini Donker
Holandia
Obsługa zimowa w Holandii