T6-6 Wykorzystanie środków chemicznych

Pan Ahmed Al Hammadi
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Moderator

Pan Yutaka Suya
Japonia
Próba dodatkowego zastosowania soli z wykorzystaniem kontrolnego wykresu zasolenia wg regionu

Pan Rainer Hess
Niemcy
Zapotrzebowanie na sól przeciwoblodzeniową w przypadku opadów śniegu

Pan Tomonori Ohiro
Japonia
Wprowadzenie inteligentnego systemu optymalizującego kontrolę solenia na autostradach na Hokkaido

Pan Aasmund Holen
Norwegia
Zimowe utrzymanie dróg o dużym natężeniu ruchu w niskich temperaturach