T2-1 Substancje przeciwoblodzeniowe

Pan Dan Eriksson
Szwecja
Moderator

Pan Franz Götzfried
Niemcy
Potencjał substancji przeciwoblodzeniowych w świetle globalnego ocieplenia

Pani Lucie Barbier
Francja
Przepływy ładunku zanieczyszczeń (zawiesina i chlorek sodu) w drogowym zbiorniku retencyjnym

Pani Ewa Zofka
Polska
Utrzymanie zimowe: wykorzystanie chemicznych i innych środków przeciwoblodzeniowych oraz ich wpływ na wody i środowisko

Pan Ludovic Burghgraeve
Francja
Wpływ praktyk i warunków przechowywania produktów przeciwoblodzeniowych na środowisko