T5-9 Nowe narzędzia, modele i metody

Pan Steven Lund
Stany Zjednoczone
Moderator

Pan Markus Hoffmann
Austria
Zdolność rozPanażania, czas zamarzania i wysoki udział solanki jako główne czynniki sukcesu profilaktycznego utrzymania w zimie

Pan Masayuki Sato
Japan
Badania i rozwój zaawansowanych technologii kontroli śniegu i lodu w firmie NEXCO East