T5-8 Organizacja obsługi zimowej

Pan Peter Schmitz
Niemcy
Moderator

Pan Meelis Toome
Estonia
Najlepsza praktyka organizacji utrzymania zimowego przy niższej intensywności ruchu — przypadek Estonii

Pan Nicholas Johnson
Wielka Brytania
Zwiększenie kompetencji w branży i wywarcie wpływu na politykę krajową w Wielkiej Brytanii poprzez szkolenia i program certyfikacji z zakresu obsługi zimowej 

Pan Jaume Argelich Bonell
Andora 
Zarządzanie obsługą zimową przy dużym ruchu