T5-10 Nowe narzędzia, modele i metody

Pan Shigeru Kikukawa
Japonia
Moderator

Pan Otto Kärki
Finlandia
Nowy system sprawozdawczości i monitorowania w zakresie utrzymania w Finlandii (HARJA)

Pan Koichi Abe
Japonia
Przewidywanie i kontrolowanie słabej widoczności spowodowanej przez śnieg

Pan Peter Nutz
Austria
Opracowanie modelu warunków drogowych utrzymania w zimie z użyciem substancji przeciwoblodzeniowych

Pan Nishantha Bandara
Stany Zjednoczone
Wpływ strategii utrzymania zimowego na koszty opóźnień w podróży