T5-11 Organizacja obsługi zimowej

Pan Paweł Sobiesiak
Polska
Moderator

Pani Marta Osypowicz
Polska
Zimowe utrzymanie dróg w przypadku anomalii pogodowych na przykładzie przygotowań Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do zimowego utrzymania dróg

Pan Michał Tyburski
Polska
Zasady funkcjonowania zimowego utrzymania dróg obowiązujące w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku w ramach nowego modelu utrzymania dróg: zalety na tle wcześniejszych systemów zarządzania i powiązane problemy

Pan Hiroshi Kobayashi
Japonia
Zimowe zarządzanie drogami w Japonii