T6-9 Różne tematy

Pan Frédéric Razée
Belgia
Moderator

Pan Josef Neuhold
Austria
Wdrożenie strategii utrzymania zimowego z większym udziałem solanki i działaniami profilaktycznymi w Dolnej Austrii

Dr Horst Hanke
Niemcy
Optymalizacja utrzymania zimowego podczas intensywnych opadów śniegu w Niemczech

Dr Horst Hanke
Niemcy
Opracowanie rozrzucania wstępnie zwilżonej i w pełni mokrej soli w Niemczech

Pan Peter Nutz
Austria
Międzynarodowy rozwój metod stosowania przeciwoblodzeniowych środków chemicznych